Решение Совета депутатов № 100 «О награждении Почётной грамотой Совета депутатов городского поселения Коммунистический»

Решение Совета депутатов № 100 «О награждении Почётной грамотой Совета депутатов городского поселения Коммунистический»

RL для изображения профиля (включая % http://adm.samza.ru/reshenie-soveta-deputatov-100-o-nagrazhdenii-pochyotnoj-gramotoj-soveta-deputatov-gorodskogo-poseleniya-kommunisticheskij/